• 09
  • q20
  • q16
  • q17

ສິ່ງທີ່ ພວກເຮົາເຮັດແນວໃດ?

  • 12345678
  • 45456,354353334
  • 2233334
  • 234243

 

ມົນທົນຊານຕົງ Bunker ສິນຄ້າຈໍາກັດເປັນການຜະລິດແລະການຄ້າບໍລິສັດມືອາຊີບໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການອອກແບບ, ການຜະລິດແລະການຂາຍຜະລິດຕະພັນທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນ.

ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສ້າງຍີ່ຫໍ້ຂອງພວກເຮົາ "BUNKER". ພວກເຮົາມີຊຸດຂອງເຮືອນຄົວແລະເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງນ້ໍາຜະລິດຕະພັນ, ລວມທັງທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວ  ......